Đăng nhập|Đăng ký.

Dịch vụ

Liên hệ

[email protected]

400-898-5151

Trang chủ>Dịch vụ>Đào tạo

THÔNG TIN VỀ KHÓA ĐÀO TẠO VÀ THỰC HÀNH

Hồ sơ:  Xin liên hệ với nhân viên bán hàng.

Chi phí 

 • Tiêu chuẩn các khóa học: tính theo người và mỗi lớp.

 • Các khóa học đặc biệt: vui lòng liên hệ với nhân viên bán hàng tại địa phương của bạn.


Thông tin khóa học

 • Các khoá học tiêu chuẩn bao gồm:  a) Lý thuyết; b) Thực tiễn; C) Đào tạo sách giáo khoa.


Phương thức thanh toán

 • Sau khi bạn bắt đầu các khóa học bắt đầu, vui lòng chuyển khoản phí đào tạo vào tài khoản được chỉ định.

 • Bạn cũng có thể cho chúng tôi tiền mặt hoặc kiểm tra vào ngày đầu tiên của lớp đào tạo.


Khoá học thay thế hoặc huỷ bỏ

 • Nếu số người tham gia dưới tiêu chuẩn tối thiểu của chúng tôi, chúng tôi sẽ hủy lớp huấn luyện này hoặc thay đổi sang một ngày hoặc địa điểm khác. Nếu vậy, chúng tôi sẽ thảo luận với những người đã đăng ký.

 • Nếu bạn muốn hủy bỏ các lớp học sau khi đăng ký, vui lòng thông báo cho chúng tôi 7 ngày làm việc trước khi bắt đầu lớp.

 • Nếu bạn không thông báo cho chúng tôi trước hoặc vắng mặt mà không có lý do nào, tất cả các chi phí sẽ không được hoàn lại

 • Nếu bạn bỏ học mà không có lý do gì trong buổi tập huấn, chúng tôi sẽ không hoàn lại lệ phí của bạn.


Bản quyền

 • Các sách giáo khoa bản quyền thuộc về Beijing Wellintech. Bất cứ ai sao chép, truyền bá, hướng dẫn hoặc dịch bất kỳ phần tài liệu đào tạo của chúng tôi mà không có sự cho phép của chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm pháp lý.

 • Chúng tôi chân thành chào đón bạn tham gia các khóa học đào tạo sản phẩm của chúng tôi.