Đăng nhập|Đăng ký.

Sản phẩm

Liên hệ

[email protected]

400-898-5151

KingFusion – Nền tảng MES tùy chỉnh đầu tiên trên thế giới

Tổng quan sản phẩm

Nền tảng KingFusion giúp doanh nghiệp nhận ra sự kết hợp hoàn hảo của việc giám sát dây chuyền sản xuất và quản lý sản xuất, giúp dữ liệu thông suốt giữa các tầng trong hệ thống của doanh nghiệp, và xây dựng một nền tảng tích hợp giám sát và kiểm soát dựa trên dữ liệu quá trình và dữ liệu kinh doanh của doanh nghiệp. Giám sát và kiểm soát nền tảng thống nhất được tạo ra bởi Kingfusion có thể xác định sự phát triển và ứng dụng của MES cũng như giải pháp EMS một cách nhanh chóng. Tính minh bạch của quy trình, thời gian thực kiểm soát sản xuất và quản lý vòng đời của sản phẩm và sản xuất thiết bị có thể dễ dàng thu được thông qua việc cấu hình các quy trình công nghệ và quá trình kinh doanh, và sau đó cải thiện việc đánh giá hiệu suất của thiết bị sản xuất và công tác quản lý chất lượng sản phẩm để có được sự cải tiến tối đa sản xuất và hiệu quả hoạt động, giảm chi phí vận hành và cải thiện khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

1490172302469046.png

 

Tính năng:

 • Không cần trợ giúp bởi các công cụ khác.

 • Phát triển tập trung, phân tán hoạt động.

 • Cấu hình theo từng mẫu thiết bị, thay đổi theo yêu cầu.

 • Không cần lập trình viên chuyên nghiệp.

 • Không liên quan tới hệ điều hành hệ thống.

 • Tích hợp 3D, GIS và xử lý dữ liệu.

 • Phát triển máy khách không liên quan tới hệ thống.

 • Quy mô lớn, hiệu suất cao, độ tin cậy cao

 • Biến cao có thể đạt được trên quy mô lớn.

 • Hỗ trợ dự phòng KingFusion N+1, chuyển một cách tự do.

 • Bảo mật cao

 • Hoàn toàn được bảo vệ bằng việc quản lý cấp phép

 • Bảo mật thông tin mức độ 2

 • Biên bản kiểm tra

 •  An ninh mạng