Đăng nhập|Đăng ký.

Sản phẩm

Liên hệ

[email protected]

400-898-5151

Trang chủ>Sản phẩm>KingHistorian
KING HISTORIAN – Cơ Sở Dữ Liệu Công Nghiệp Thời Gian Thực

Tổng quan về sản phẩm

Do tính chất thay đổi nhu cầu liên tục của thị trường sự cạnh tranh ngày càng tăng, các doanh nghiệp trong các ngành sản xuất quy lớn, xử nước thải sản xuất điện cần phải tăng cường tầm nhìn để quyết định tốt hơn nhanh hơn, tăng năng suất giảm chi phí nhằm được một lợi thế cạnh tranh bền vững. Các doanh nghiệp cần phải nắm được xác định các yếu tố tiêu chí chính quan trọng trong việc quản lý, đo lường kiểm soát quy trình sản xuất chi phí. Việc sử dụng công nghệ xử sở dữ liệu, kết nối giao thức rộng ứng dụng phân tích thông minh trở nên rất quan trọng đối với việc ra quyết định của doanh nghiệp.

KingHistorian, là một sản phẩm cung cấp sở dữ liệu lịch sử công nghiệp được cung cấp bởi WellinTech lần đầu tiên được phát hành vào năm 2006. Qua nhiều năm kinh nghiệm, KingHistorian đã thể hiện chứng minh được khả năng của mình với hiệu suất cao, và các giao diện truy cập dữ liệu mở được thiết kế để đáp ứng một loạt các nhu cầu trong phát triển ứng dụng sở dữ liệu.

1490172033223507.png

 

Chức năng chính

 • Cung cấp trình quản lý hình ảnh, người dùng có thể tạo, kiểm soát trên mạng. Chức năng sử dụng đơn giản và kết quả thể hiện trực quan.

 • Sử dụng dự phòng cụm và dự phòng máy chủ kép 

 • Hỗ trợ phản chiếu dữ liệu.

 • Cung cấp khả năng lưu trữ dữ liệu và khả năng phục hồi dữ liệu bị mất từ bộ đệm.

 • Cung cấp quản lý bảo mật: người dùng, vai trò, quản lý quyền liên quan đến bảo mật máy chủ dữ liệu, bao gồm tạo mới, sửa đổi, xóa và ủy quyền người dùng, v.v ...

 • Lưu và truy xuất cấu trúc dữ liệu để cho phép người dùng lưu và lấy dữ liệu có cấu trúc trong định dạng số liệu. Nó có thể lưu các sự kiện, vai trò người dùng, cấu hình thẻ và cấu hình hệ thống..

 • Hỗ trợ nhiều công nghệ nén để nén dữ liệu, chẳng hạn như thuật toán cửa swinging.


Hiệu năng cao

 • Tối đa 1 triệu điểm cho mỗi máy chủ.

 • Xử lý 600,000 giao dịch mỗi giây cho mỗi máy chủ.

 • Tính năng nén dữ liệu nâng cao, nén dữ liệu từ 25% đến 95%.

 • Truy xuất dữ liệu tốc độ cao: Một triệu điểm dữ liệu trong 5 giây bất cứ lúc nào trên một máy khách.

 • Khả năng truy vấn đồng thời mạnh mẽ lên đến 256 khách hàng trong vùng. Cao nhất có thể đạt là hơn 20.000 bản ghi mỗi giây.


Giao diện phong phú 

 • Giao diện lập trình: Cung cấp các API cho Visual C ++, Visual Basic 6.0, C #, Delphi ... Các ngôn ngữ lập trình khác nhau có thể được sử dụng cho các hoạt động như đăng ký dữ liệu, quản lý các biến và truy vấn dữ liệu.

 • Giao diện SQL: Đáp ứng các tiêu chuẩn SQL-92 và hỗ trợ các câu lệnh SQL mở rộng. Truy vấn dữ liệu từ KingHistorian là giống như từ bất kỳ cơ sở dữ liệu liên quan.

 • Giao diện của JAVA: KingHistorian có thể được truy cập và thao tác trên các hệ điều hành ngoài nền tảng Windows.


Độ tin cậy cao

 • Chuẩn bị dự phòng tốt: dự phòng cụm, và dự phòng máy chủ kép.

 • Phản chiếu dữ liệu: Cho phép truy cập vào một bản sao của dữ liệu bên ngoài của hệ thống của bạn trong khi bảo vệ hệ thống nội bộ và dữ liệu đằng sau hệ thống tường lửa.

 • Tránh mất dữ liệu: Hỗ trợ buffering dữ liệu để sao lưu và phục hồi dữ liệu.

 • Sao lưu dữ liệu trực tuyến: Hỗ trợ sao lưu dữ liệu trực tuyến trực tuyến.


KingHistorian - Phân tích dữ liệu

 • Chuyển đổi dữ liệu thành thông tin thống kê.

 • Chuyển đổi dữ liệu thành thông tin dạng xu hướng.

 • Chuyển đổi dữ liệu thành thông tinh cảnh báo và sự kiện.

 • Ghi lại các thông lệ tốt nhất. 


1490172092858914.png


KingHistorian – Trình diễn dữ liệu

 • Thông tin dựa trên đối tượng.

 • Phát lại đồ họa.

 • Tích hợp thông tin của một số cơ sở dữ liệu.

 • Hiển thị cổng Web

1490172136514918.png