Đăng nhập|Đăng ký.

Ngành

Liên hệ

[email protected]

400-898-5151

Trang chủ>Ngành>Đô Thị

Nhà Máy Xử Lý Nước Thải

Tổng quan:

 • Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc.

 • Tổng mức đầu tư: 2,2 tỷ NDT.

 • Công suất: 1,2 triệu m3/ngày; Công suất trong tương lai: 2,1 triệu m3/ngày.

 • Dự án Bảo vệ Môi trường Quốc gia của Bộ Y tế (Bộ Nhà ở và Xây dựng đô thị - nông thôn).

 • Hơn 16.000 thẻ (tags), hơn 5000 thẻ cảnh báo và hơn 8000 dữ liệu lịch sử cần được lưu trữ.

 

Phần mềm và Dịch vụ:

 • KingSCADA, KingHistorian, KingIOserver.

 • Cung cấp phần mềm, giải pháp và hỗ trợ kỹ thuật.

 

Tính năng, đặc điểm:

 • Nguồn dữ liệu phong phú, dữ liệu số lượng lớn, bộ nhớ đệm dữ liệu.

 • Khả năng tương thích hệ thống mạnh mẽ: Thu thập dữ liệu từ 16 PLC AllenBraadely, hệ thống RS View, dụng cụ và đồng hồ trên trang web.

 • Lưu trữ dữ liệu dài hạn và hiệu quả cao.

 • Màn hình hiển thị hoàn hảo quy trình sản xuất: Màn hình 3D để xem xét quá trình tại chỗ.


Hình ảnh:

1490354383603305.jpg