Đăng nhập|Đăng ký.

Ngành

Liên hệ

[email protected]

400-898-5151

Hệ Thống Quản Lý Năng Lượng Trường Tiểu Học

Tổng quan:

 • Địa điểm: Yokohama, Nhật Bản.

 • Mục đích tiết kiệm năng lượng.

 • Hiển thị đồ họa độc đáo dựa trên vị trí.

 • Theo dõi thời gian thực.

 • Dễ bảo trì.


Phần mềm và Dịch vụ:

 • Kingview.

 • Cung cấp phần mềm, giải pháp và phát triển ứng dụng.


Tính năng, đặc điểm:

 • Sử dụng xuất bản Web.

 • Nhiều khách hàng hiển thị hình ảnh độc đáo.

 • Chọn hình ảnh và các phần tử để hiển thị tự động.

 • Dễ bảo trì.


Hình ảnh:

1490939413620432.jpg