Đăng nhập|Đăng ký.

Ngành

Liên hệ

[email protected]

400-898-5151

Trang chủ>Ngành>Đô Thị

Dự Án Trạm Bơm Zhonggang - Xinzhuang - Đài Loan

Tổng quan:

  • Địa điểm: Đài Loan, Trung Quốc.

  • Tổng công suất bơm: 511.200 tấn / giờ

  • Thêm 6 trạm đo, 6 trạm cấp nước, 4 điểm quan trắc mưa.

  • Cần dự báo thủy văn trong 5 phút tiếp theo, 10 phút và 30 phút.

 

Phần mềm và Dịch vụ:

  • Kingview, KingHistorian.

  • Cung cấp phần mềm, Giải pháp và phát triển ứng dụng.

 

Tính năng, đặc điểm:

  • Hệ thống dự phòng đầy đủ để đảm bảo độ tin cậy và an ninh.

  • Sử dụng KingHistorian và hệ thống dự báo thủy văn để đảm bảo tính chính xác của dự báo.

  • Hệ thống giám sát hoàn hảo theo phân phối mạng, nhiều máy khách để đảm bảo giám sát đầy đủ.

 

Hình ảnh: