Đăng nhập|Đăng ký.

Ngành

Liên hệ

[email protected]

400-898-5151

Trang chủ>Ngành>Đô Thị

Dự Án Nước Thô Thượng Hải

Tổng quan:

 • Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc.

 • Cấp nước đạt 7,08 triệu m3 / ngày.

 • Xếp hạng "Số một ở châu Á, và đứng thứ hai trên thế giới."

 • Nguồn nước thô từ hồ chứa Qingcaosha qua 24 trạm bơm lớn.

 • Cung cấp cho 14 nhà máy xử lý nước lớn để cấp nước chất lượng cao.

 

Phần mềm và Dịch vụ:

 • KingSCADA, KingHistorian.

 • Cung cấp phần mềm, Giải pháp và hỗ trợ kỹ thuật.

 

Tính năng, đặc điểm:

 • Dự phòng: Dự phòng kép cho máy, dự phòng kép cho mạng, dự phòng dữ liệu lịch sử và báo động.

 • Lưu trữ dữ liệu và điểm khôi phục.

 • Đẩm bảo hiệu năng mạnh mẽ với việc triển khai KingHistorian.

 • Hiệu quả trong thông báo sự cố.

 • Tương tác hoàn hảo với trung tâm giám sát.

 •  

Hình ảnh: