Đăng nhập|Đăng ký.

Ngành

Liên hệ

[email protected]

400-898-5151

Trang chủ>Ngành>Đô Thị

Hệ Thống Giám Sát Chất Lượng Cấp Nước Đô Thị

Tổng quan:

  • Địa điểm: Quảng Tây, Trung Quốc.

  • Một dự án cho toàn bộ tỉnh Quảng Tây.

  • Giám sát chất lượng nước của 150 nhà máy nước thuộc 94 doanh nghiệp.

  • Giám sát hệ thống phân phối nước cho cả khu vực đô thị và nông thôn.

  • Giám sát chất lượng nước của các nguồn nước, xử lý nước và nước trong mạng lưới đường ống.

 

Phần mềm và Dịch vụ:

  • KingSCADA, KingHistorian, KingOPC, KingDataCollector, KingDataServer.

  • Cung cấp phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật.

 

Tính năng, đặc điểm:

  • Hoàn thành chức năng, hiệu suất ổn định, dễ dàng để mở rộng.

  • Triển khai hai loại mạng: VPN/Mạng công cộng và Mạng không dây GPRS.

  • Ba lớp: lớp theo dõi công trình nước, lớp truyền tải mạng và trung tâm giám sát chất lượng nước.

 

Hình ảnh:

1490354039968387.jpg