Đăng nhập|Đăng ký.

Ngành

Liên hệ

[email protected]

400-898-5151

Trang chủ>Ngành>Đô Thị

Nhà Máy Xử Lý Nước Sông Hoàng Hà

Tổng quan:

 • Địa điểm: Sơn Tây, Trung Quốc.

 • Nước đến từ sông Hoàng Hà.

 • Năng lực tương lai là 0,4 triệu m3/ngày.

 • Dự án của NDRC (Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia).

 

Phần mềm và Seivices:

 • KingSCADA, KingHistorian, IOServer.

 • Cung cấp phần mềm, Giải pháp và hỗ trợ kỹ thuật.

 

Tính năng, đặc điểm:

 • Hiển thị sinh động của các dữ liệu thực tế và quá trình sản xuất.

 • Hệ thống PDR (Xem xét gián đoạn).

 • Hệ thống dự phòng và lưu trữ dữ liệu.

 • Tối ưu hóa tính toán và phân tích dựa trên dữ liệu lịch sử rất lớn và dài hạn.

 • Cung cấp nhiều giao diện mở cho hệ thống của bên thứ ba.

 

Hình ảnh:

1490354593536649.jpg