Đăng nhập|Đăng ký.

Ngành

Liên hệ

[email protected]

400-898-5151

Trang chủ>Ngành>Dầu Khí

Hệ Thống Quản Lý Dự Án Dầu Mỏ

Tổng quan:

 • Địa điểm: Sơn Tây, Trung Quốc.

 • Một trong những mỏ dầu lớn nhất ở Trung Quốc.

 • Khoảng 10 khu làm việc. Tổng số giếng khoan là 70.000.

 • Mỗi hệ thống giám sát tất cả các thiết bị và tạo ra báo động, lưu trữ/truy vấn dữ liệu báo cáo theo nhu cầu đặc biệt.

 • Hệ thống SCADA của khu vực hoạt động bao gồm khoảng 10 phần, trong đó mỗi phần có thể là một hệ thống đơn.


Phần mềm và Dịch vụ:

 • KingSCADA, KingHistorian.

 • Cung cấp phần mềm và phát triển ứng dụng.


Tính năng, đặc điểm:

 • Bộ sưu tập biểu đồ chỉ số đa dạng.

 • Hệ thống chạy ổn định.

 • Khả năng cân bằng tải.

 • Hệ thống có khả năng mở rộng mạnh.


Hình ảnh:

1490353853135597.jpg