Đăng nhập|Đăng ký.

Ngành

Liên hệ

[email protected]

400-898-5151

Theo Dõi Và Kiểm Soát Hệ Thống Thủy Lợi

Tổng quan:

  • Địa điểm: Kanas, Mỹ.

  • Lần đầu tiên sử dụng KingSCADA ở đất nông nghiệp Mỹ.

  • Hơn 100 thiết bị tưới tiêu.

  • Theo dõi và kiểm soát từ xa.


Phần mềm và Dịch vụ:

  • KingSCADA, KingMobile.

  • Cung cấp phần mềm và phát triển ứng dụng.


Tính năng, đặc điểm:

  • Thu thập dữ liệu thời gian thực và hiển thị bằng điện thoại thông minh hoặc thiết bị đầu cuối khác.

  • Sử dụng GPRS, RTU, SIM Card để liên lạc từ xa.


Hình ảnh: