Đăng nhập|Đăng ký.

Ngành

Liên hệ

[email protected]

400-898-5151

Hệ Thống Quản Lý Dây Chuyền Sản Xuất Ô Tô

Tổng quan:

  • Địa điểm: Shinfuji, Nhật Bản.

  • Một dự án đòi hỏi tính năng Tổng Quát về Thiết Bị (OEE).

  • Một dự án cần quá trình sản xuất trực quan.

  • Một dự án cần quản lý tập trung.


Phần mềm và Dịch vụ:

  • KingSCADA

  • Cung cấp phần mềm, giải pháp, phát triển ứng dụng; Thuật toán lịch OEE.


Tính năng, đặc điểm

  • Chức năng OEE, quá trình sản xuất trực quan.

  • Phản ứng nhanh với tai nạn và báo thức.

  • Hệ thống bảo trì thiết bị.


Hình ảnh: