Đăng nhập|Đăng ký.

Ngành

Liên hệ

[email protected]

400-898-5151

Hệ Thống Quản Lý Dây Chuyền Sản Xuất Sợi Dệt

Tổng quan:

 • Địa điểm: Việt Nam

 • Sử dụng phần mềm SCADA để thực hiện hệ thống MES.

 • Dễ duy trì và chuyển giao cho nhà máy mới.

 • Dễ mở rộng.


Phần mềm và Dịch vụ:

 • KingSCADA, KingHistorian, KingOPC.

 • Cung cấp phần mềm, Giải pháp, Phát triển ứng dụng.


Tính năng, đặc điểm:

 • Hệ thống OEE.

 • Hệ thống tập trung.

 • Hình dung quá trình sản xuất.

 • Hình ảnh 3D của quá trình sản xuất.

 • Mẫu thiết kế.

 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ.

 • Hệ thống quản lý thiết bị.


Hình ảnh: