Đăng nhập|Đăng ký.

Ngành

Liên hệ

[email protected]

400-898-5151

Xây Dựng EMS Để Giảm Thiểu Và Phân Tích Lượng CO2

Tổng quan:

  • Địa điểm: Hokkaido, Nhật Bản.

  • Dựa trên hệ thống thông gió tự nhiên.

  • Điều chỉnh năng lượng dựa trên nhiệt độ ở mỗi tầng.

  • Theo dõi cảm giác cơ thể bằng cảm biến trong thang máy.


Phần mềm và Dịch vụ:

  • KingView (phiên bản OEM).

  • Cung cấp phần mềm phiên bản OEM, Giải pháp, và Hỗ trợ kỹ thuật.


Tính năng, đặc điểm:

  • Hợp nhất hệ thống quản lý năng lượng với hệ thống thông gió.

  • Phân tích ảnh hưởng của CO2.

  • So sánh giữa chi phí tiêu chuẩn của hệ thống quản lý năng lượng với hệ thống mới.


Hình ảnh:


 1491528923100367.png