Đăng nhập|Đăng ký.

Ngành

Liên hệ

[email protected]

400-898-5151

Hệ Thống Năng Lượng Mặt Trời Tiết Kiệm Điện

Tổng quan:

  • Địa điểm: Shiga, Nhật Bản.

  • Một dự án giám sát việc phát điện của hệ thống năng lượng mặt trời và điện năng tiêu thụ của tòa nhà.

  • Một dự án thể hiện đồ hoạ dựa trên địa điểm để nâng cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng của nhân viên Panasonic.


Phần mềm và Dịch vụ:

  • KingView (phiên bản OEM).

  • Cung cấp phần mềm phiên bản OEM, Giải pháp, Hỗ trợ kỹ thuật.


Tính năng, đặc điểm:

  • Hợp nhất hệ thống năng lượng mặt trời với hệ thống tiêu thụ năng lượng hoàn hảo.

  • Chọn hình ảnh độc đáo và các yếu tố độc lập.

  • Giám sát từ xa bằng mạng không dây.

  • Trình điều khiển đặc biệt cho giao thức điện.


Hình ảnh:


1490939505103646.jpg