Đăng nhập|Đăng ký.

Ngành

Liên hệ

[email protected]

400-898-5151

Giám Sát Điện Cho Sản Xuất Thiết Bị

Tổng quan:

  • Địa điểm: Nhà máy sản xuất dây chuyền ở Kobe, Nhật Bản.

  • Giám sát sử dụng năng lượng của dây chuyền sản xuất.

  • Giao tiếp không dây.

  • Hoàn thiện quản lý người dùng.


Phần mềm và Dịch vụ:

  • KingSCADA

  • Cung cấp phần mềm, Phát triển ứng dụng.


Tính năng, đặc điểm:

  • Giám sát từ xa với mạng không dây.

  • Phân tích và thống kê điện năng tiêu thụ.

  • Hiển thị các phần tử tự điều khiển

  • Quản lý người dùng hoàn hảo.


Hình ảnh:


 1490360255996874.jpg