Đăng nhập|Đăng ký.

Ngành

Liên hệ

[email protected]

400-898-5151

Thu Thập Dữ Liệu Từ Hệ Thống DCS Của Bên Thứ Ba

Tổng quan:

  • Địa điểm: Yokohama, Nhật Bản.

  • Giao tiếp với hệ thống DCS (Mitsubishi Heavy Industrial Control) (HMI).

  • Sử dụng KingHistorian để lưu dữ liệu và thống kê lịch sử.


Phần mềm và Dịch vụ:

  • KingSCADA, KingHistorian.

  • Cung cấp phần mềm, Giải pháp, Phát triển trình điều khiển.


Tính năng, đặc điểm:

  • Phát triển driver đặc biệt cho hệ thống DCS.

  • Lưu trữ và nén dữ liệu.

  • Giao tiếp với hệ thống bên thứ ba (DCS).


Hình ảnh:


1490349025135076.png