Đăng nhập|Đăng ký.

Ngành

Liên hệ

[email protected]

400-898-5151

Phiên Bản OEM Dành Cho Hệ Thống Quản Lý Tòa Nhà

Tổng quan:

 • Các yêu cầu đặc biệt của Hệ thống Quản lý Tòa nhà.

 • Giao thức độc đáo cho hệ thống tự động hóa tòa nhà.

 • Phân tích nhu cầu tiêu thụ năng lượng.

 • Yêu cầu của thị trường.


Phần mềm và Dịch vụ:

 • Cung cấp phần mềm phiên bản OEM.

 • Phát triển các trình điều khiển độc đáo.

 • Cung cấp các giải pháp tương ứng.

 • Phát triển ứng dụng cho khách hàng.


Tính năng, đặc điểm:

 • Xuất bản trên web ở các đầu cuối khác nhau.

 • Phân tích tiêu thụ năng lượng.

 • Trình điều khiển độc đáo cho thiết bị xây dựng.

 • Có hơn 20 tài liệu tham khảo dự án trong hai năm đầu tại Nhật Bản.

Hình ảnh:

1491527615767557.png