Đăng nhập|Đăng ký.

Ngành

Liên hệ

[email protected]

400-898-5151

Sản Phẩm OEM Của Wellintech

Tổng quan:

 • Đáp ứng khách hàng và thị trường Hàn Quốc.

 • Tăng cường hợp tác với khách hàng Hàn Quốc.

 • Thay đổi ngôn ngữ sang tiếng Hàn.

 • Gửi kỹ sư hỗ trợ.


Phần mềm và Dịch vụ:

 • Phần mềm phiên bản tiếng Hàn.

 • Bộ công cụ phát triển.

 • Hướng dẫn biên dịch hướng dẫn sử dụng.

 • Phát triển các trình điều khiển đặc biệt


Tính năng, đặc điểm:

 • Ngôn ngữ địa phương.

 • Trình điều khiển đặc biệt.

 • Các điều khiển OCX tùy chỉnh.

 • Thư viện biểu đồ được tuỳ chỉnh.

 • Giải pháp tương ứng.