Đăng nhập|Đăng ký.

Về chúng tôi

Liên hệ

[email protected]

400-898-5151

Beijing Wellintech Co.,Ltd. (Trụ sở chính)

  • Địa chỉ:FL.6, E-Wing Center, No.113,  Zhichun Rd., Beijing, China

  • Mã bưu điện:100086

  • TEL:010-59309666 | Đường dây nóng:400-898-5151

  • Fax:010-59309600

  • Bộ phận Marketing: [email protected]

  • Bộ phận kĩ thuật: [email protected]

  • Bộ phận bán hàng: [email protected]